งานออนไลน์ SFpays
สร้างรายได้ง่ายๆ กับ Counter Service ออนไลน์
สมัครวันนี้เพียง 500บาท รับข้อเสนอดีๆเพียบ!
http://www.SFpays.ws
Rippln โซเชี่ยลใหม่มาแรง
สร้างรายได้กับ Mobile App
รู้ก่อน รวยก่อน ศึกษาด่วน
http://rippln.ekstepza.ws

DotA Allstars v6.61, DotA Allstars v6.61b download


Download
DotA Allstars 6.61
DotA Allstars 6.61b

DotA Allstars v6.61 / v6.61b download + รายละเอียดการอับเดท

ออกมาแล้วครับ สำหรับ แผนที่ล่าสุดของ DotA Allstar v6.61 / v6.61b

รายละเอียดต่างๆ ใน DotA-Allstars 6.61

* Batrider: Lowered Strength gain from 2.5 to 2.0
- Batrider: ลด Strength ที่ได้ต่อเลเวล จากเดิม 2.5 เหลือ 2.0

* Bloodskeer: Bloodbath no longer regenerates from images
- Bloodskeer: สกิล Bloodbath จะไม่ฟื้น HP จาก images อีกแล้ว

* Bone Fletcher: Improved Searing Arrows damage from 10/20/30/40 to 20/30/40/50
- Bone Fletcher: เพิ่ม damage ของสกิล Searing Arrows จาก 10/20/30/40 เป็น 20/30/40/50

* Bone Fletcher: Rebalanced Strafe from 20/40/60/80 IAS with 30 seconds cooldown to 50/60/70/80 IAS with 60/50/40/30 seconds cooldown
- Bone Fletcher: ปรับสกิล Strafe จากเดิม โจมตีเร็วขึ้น 20/40/60/80% cooldown 30 วินาที เป็น โจมตีเร็วขึ้น 50/60/70/80% cooldown 60/50/40/30 วินาที

* Centaur: Reduced Double Edge cooldown (25->12 seconds)
- Centaur: ลด cooldown ของสกิล Double Edge (25->12 วินาที)

* Faceless Void: Improved base Strength (17->23)
- Faceless Void: เพิ่มค่า base Strength (17->23)

* Furion: Lowered Sprout cooldown from 11 seconds to 11/10/9/8 seconds and manacost from 115/140/165/205 to 100/120/140/160
- Furion: ลด cooldown ของสกิล Sprout จาก 11 วินาที เหลือ 11/10/9/8 วินาที และลด mana ที่ใช้ จาก 115/140/165/205 เหลือ 100/120/140/160

* Magnataur: Reverse Polarity now pulls units slightly infront of you instead of all around you
- Magnataur: สกิล Reverse Polarity ดึงยูนิตมารวมกันไว้ที่ข้างหน้า แทนที่จะไว้ที่รอบๆ ตัว

* Medusa: Lowered Stone Gaze cooldown (70->35 seconds)
- Medusa: ลด cooldown ของสกิล Stone Gaze (70->35 วินาที)

* Medusa: Minor improvements to Mystic Snake speed , cast range and cooldown
- Medusa: ปรับความเร็ว , ระยะร่ายและ cooldown ของ Mystic Snake

* Medusa: Improved Mystic Snake's damage from 60/100/140/180 to 80/120/160/200
- Medusa: เพิ่ม damage ของ Mystic Snake จาก 60/100/140/180 เป็น 80/120/160/200

* Meepo: Rescaled Geostrike from 4/8/12/16 to 5/10/15/20 damage per second
- Meepo: ปรับสกิล Geostrike จาก 4/8/12/16 เป็น 5/10/15/20 damage ต่อวินาที

* Nerubian Weaver: Reworked Watchers [details below]
- Nerubian Weaver: ปรับการทำงานของสกิล Watchers ใหม่ [อ่านรายละเอียดตรงข้างล่าง]

* Nerubian Weaver: Lowered Shukuchi cooldown from 13/11/9/7 to 12/10/8/6 seconds
- Nerubian Weaver: ลด cooldown ของสกิล Shukuchi จาก 13/11/9/7 เหลือ 12/10/8/6 วินาที

* Night Stalker: Improved Intelligence growth from 1.25 to 1.6
- Night Stalker: เพิ่ม Intelligence ที่ได้ต่อเลเวล จาก 1.25 เป็น 1.6

* Ogre Magi: Reduced Multicast from 30%2x/45%2x+22.5%3x/60%2x+30%3x+15%4x ->25%2x/40%2x+20%3x/50%2x+25%3x+12.5%4x
- Ogre Magi: ลด Multicast จาก 30%2x/45%2x+22.5%3x/60%2x+30%3x+15%4x ->25%2x/40%2x+20%3x/50%2x+25%3x+12.5%4x

* Pandaren Brewmaster: Increased Drunken Brawler critical from 1.8x to 2.0x
- Pandaren Brewmaster: เพิ่มค่า critical ของสกิล Drunken Brawler จากเดิม 1.8 เท่า เป็น 2.0 เท่า

* Razor: Lowered Intelligence gain from 2.2 to 1.8
- Razor: ลด Intelligence ที่ได้ต่อเลเวล จาก 2.2 เหลือ 1.8

* Rooftrellen: Casting Nature's Guise on an allied unit (or other spells) will no longer take you out if you have it on you
- Rooftrellen: การร่ายสกิล Nature's Guise ใส่ยูนิตพวกเดียวกัน (หรือสกิลอื่น) จะไม่ทำให้ผลของสกิล Nature's Guise (ซึ่งร่ายใส่ตัวเองไปแล้ว) หายไป

* Silencer: Transferred Glaive of Wisdom's secondary effect of +1/-1 Intelligence from hero kills to Last Word. If an enemy hero dies under the Last Word effect, that hero will lose 1 intelligence and you will gain 1 intelligence
- Silencer: ย้ายผลของ +1/-1 Intelligence ที่ได้เมื่อฆ่า hero ได้ ของสกิลGlaive of Wisdom เดิม มาไว้ที่สกิล Last Word
ถ้า hero ศัตรูตายภายใต้ผลของสกิล Last Word hero นั้นจะเสีย 1 intelligence และ Silencer ได้ 1 intelligence


* Silencer: Increased Last Word AoE from 700 to 900
- Silencer: เพิ่มระยะ AoE ของสกิล Last Word จาก 700 เป็น 900

* Rebalanced Curse of the Silent from 10/20/30/40 HP and 5/10/15/20 mana per second for 10 seconds to 50 HP and 25 mana for 2/4/6/8 seconds.
- ปรับสกิล Curse of the Silent จากเดิม 10/20/30/40 HP และ 5/10/15/20 mana ต่อวินาที ระยะเวลา 10 วินาที กลายเป็น 50 HP และ 25 mana ระยะเวลา 2/4/6/8 วินาที

* Sniper: Increased Take Aim range from 55/110/165/220 to 65/130/195/260
- Sniper: เพิ่มระยะที่ได้จากสกิล Take Aim จากเดิม 55/110/165/220 เป็น 65/130/195/260

* Spectre: Decreased Spectral Dagger cooldown from 25 to 16 seconds
- Spectre: ลด cooldown ของสกิล Spectral Dagger จาก 25 เหลือ 16 วินาที

* Tauren Chieftain: Lowered base damage by 10
- Tauren Chieftain: ลด base damage ลง 10

* Tauren Chieftain: Lowered Strength gain from 2.7 to 2.3
- Tauren Chieftain: ลด Strength ที่ได้ต่อเลเวล จาก 2.7 เหลือ 2.3

* Tauren Chieftain: Decreased Natural Order percentages to 20/40/60/80%
- Tauren Chieftain: ลดเปอร์เซ็นต์ของสกิล Natural Order เป็น 20/40/60/80%

* Vengeful Spirit: Improved base Agility (22->27)
- Vengeful Spirit: เพิ่มค่า base Agility (22->27)

* Viper: Nethertoxin now only works on enemy units
- Viper: สกิล Nethertoxin ทำงานกับยูนิตศัตรูเท่านั้น

* Witch Doctor: Increased base Intelligence from 19 to 24 (base damage adjust to remain the same though)
- Witch Doctor: เพิ่มค่า base Intelligence จาก 19 เป็น 24 (base damage ยังคงเท่าเดิม)

* Aghanim's Scepter (Queen of Pain): Restored original cooldown improvement
- Aghanim's Scepter (Queen of Pain): ปรับ cooldown กลับไปเป็นอย่างเดิม

* Aghanim's Scepter (Shadow Shaman): Undid part of the nerf on Mass Serpent Wards. It now gives +3 (up 1 from 6.60, down 1 from 6.59d)
- Aghanim's Scepter (Shadow Shaman): ยกเลิกการปรับลดจำนวนของ Mass Serpent Wards ตอนนี้เพิ่มจำนวน ward อีก 3 (เพิ่ม 1 จาก 6.60, ลด 1 จาก 6.59d)

* Buriza-Do Kyanon: Improved the critical value from 2.2x to 2.4x
- Buriza-Do Kyanon: เพิ่มค่า critical จาก 2.2 เท่า เป็น 2.4 เท่า

* Helm of Dominator: Converted creeps now gain the Resistant Skin ability, making spells duration on them the same as heroes or Spirit Bear.
- Helm of Dominator: creep ที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นยูนิตของเรา ได้ความสามารถ Resistant Skin แล้ว และทำให้สามารถร่ายสกิลใส่ creep (ที่ยึดมาเป็นยูนิตตัวเอง) ได้เหมือนกับ hero หรือ Spirit Bear

* Quelling Blade: Minor reduction to bonus damage (36->32)
- Quelling Blade: ลด bonus damage เล็กน้อย (36->32)

########
## Bugs ##
########

* Fixed natural regeneration on rax
- แก้ hp regen ของ rax

* Fixed an area where you could get stuck using TP scroll on the minimap.
- แก้ปัญหาที่ทำให้คุณติดแหง็กในบางพื้นที่ เมื่อใช้วาร์ป

* Fixed -ns mode
- แก้ -ns

* Fixed a chance for duplicate heroes in -CD
- แก้โอกาสที่ทำให้เกิด hero ซ้ำใน -CD


* Batrider: Fixed Radiance from triggering Sticky Napalm
- Batrider: แก้ Radiance ไม่ให้ทำให้ Sticky Napalm ติด

* Medusa: Fixed Splitshot triggering Essense Aura
- Medusa: แก้ Splitshot ไม่ให้ติด Essence Aura

* Razor: Fixed an error in the damage calculation method for Plasma Field that caused it to be slightly off sometimes
- Razor: แก้การคำนวน damage ของ Plasma Field ที่ในบางครั้งจะทำให้ damage คลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย

* Rooftrellen: Slightly increased Eyes in the Forest cast range (+25) to fix some order issue bugs
- Rooftrellen: เพิ่มระยะร่าย Eyes in the Forest (+25) เพื่อแก้ปัญหาการสั่งงานของ unit

* Rooftrellen: Fixed Living Armor not regenerating structures properly
- Rooftrellen: ทำให้ Living Armor ให้ hp regen กับป้อมอย่างถูกต้องแล้ว

* Tauren Chieftan: Fixed bug with Natural Order sometimes instantly killing Forged Spirit summoned units
- Tauren Chieftan: แก้บั๊กที่บางครั้ง Natural Order จะฆ่า Forged Spirit ทิ้งทันที


* Aghanim's: Fixed minor incorrect sell value on some versions of the item
- Aghanim's: แก้ราคาขายที่ผิดพลาดของบางรูปแบบของ item

* Khadgar's Pipe of Insight: No longer places the buff on units that already have it
- Khadgar's Pipe of Insight: จะไม่ป้องกัน unit ที่มี buff จาก item นี้อยู่แล้ว

* Bottle: Usage no longer removes Curse of the Silent.
- Bottle: การใช้ bottle จะไม่ลบ curse of the silent

* Linken Sphere: Fixed to properly block Mana Void and Nasal Goo
- Linken Sphere: สามารถบล็อก mana void และ nasal goo ได้อย่างถูกต้องแล้ว

* Poor Man's Shield: Fixed bug with -swap
- Poor Man's Shield: แก้บั๊กจาก -swap

* Quelling Blade: Fixed bug with -swap
- Quelling Blade: แก้บั๊กจาก -swap

* Quelling Blade: Fixed triggering Curse of the Silent
- Quelling Blade: แก้บั๊กที่จะลบ curse of the silent

* Rune: Fixed Regeneration sometimes not being removed when you are full if you use bottle at the same time
- Rune: แก้ที่การregenบางครั้งจะไม่ถูกทำลาย เมื่อเลือดเต็ม หากใช้ bottle ในเวลาเดียวกัน

* Rune: Fixed Double Damage visual effect to properly show when the user is using low graphics mode
- Rune: แก้ Double Damage ให้มีvisual effectที่สามารถมองเห็นได้แม้ว่าจะตั้งค่า graphics แบบต่ำก็ตาม

####################
## Gameplay & Cosmetics ##
####################

* Removed the int/agi/str distribution in -CD. It is now like RD in its hero distribution.
- ไม่มีการแบ่งแยก int/agi/str ใน -CD. ตอนนี้จะดูเหมือน -rd ในการจัด hero

* Bottle: Now autorefills at fountain if it isn't fully used (2975)
- Bottle: จะเติมตัวเองอัตโนมัติแม้ว่าจะยังใช้ของเดิมไปไม่หมดก็ตาม

* Reduced FPS drops when using Shiva's Guard and Plasma Field with some custom import files (PGRu-Unexpect3D)
- FPS จะไม่ลดลงอีกต่อไป เมื่อใช้ Shiva's Guard หรือ Plasma Field จากการ import ไฟล์เข้ามาแทนที่ (PGRu-Unexpect3D)

* Sound Effects: Removed the "Allied hero has fallen" (heavily requested for removal due to annoyances)
- Sound Effects: เอาเสียง "Allied hero has fallen" ออกไปแล้ว (ถูกติติงมามากจากความน่ารำคาญของมัน)


* Invoker: Added a new Icon for Sun Strike (5312)
- Invoker: เพิ่ม icon ใหม่ให้กับ Sun Strike (5312)

* Juggernaut: You no longer lose control while using Omnislash. You can use items like Dagger while Omnislashing (4938)
- Juggernaut: เมื่อใช้ Omnislash จะไม่เสียการควบคุมของ hero อีกต่อไป และยังสามารถใช้ของ อย่างพวก dagger ระหว่าง omnislash ได้อีกด้วย (4938)* Slardar: Added a new icon for his Bash (3587)
- Slardar: เพิ่ม icon ใหม่ให้กับ Bash ของ Slardar (3587)

* Tidehunter: Added a new Anchor Smash visual effect (4393)
- Tidehunter: เพิ่ม effectใหม่ให้กับ Anchor Smash (4393)

* Gem of Truesight: Changed hotkey from T to I to help against some common misbuys
- Gem of Truesight: เปลี่ยน hotkey จาก T เป็น I เพื่อช่วยเหลือไม่ให้ซื้อของผิดพลาด

* Increased the transparency a little more for the Circle Of Powers that aren't yours.
- เพิ่มความโปร่งใสให้กับ Circle of Power ที่ไม่ได้เป็นของตนเอง

* Fixed -SP moving your camera away from taverns
- แก้ -sp ไม่ให้ขยับกล้องออกไปจาก Tavern อีกต่อไป

* Fixed various minor inconcistences between sentinel and scourge units/buildings
- แก้ความแตกต่างกันเล็กๆ น้อยๆ ให้เหมือนกันของ unit และสิ่งก่อสร้าง ระหว่าง sentinel กับ scourge

* Fixed some very minor inconsistencies with acquire ranges on some heroes
- แก้ความแตกต่างกันเล็กๆ น้อยๆ ให้เหมือนกัน สำหรับที่ระยะที่hero บางตัวจะพบศัตรูและโจมตีมัน

* Observer Board colors now alternate between white and grey to make it a little more readable
- สีของ Observer Board จะเปลี่ยนเป็นสีขาวกับเทาเพื่อให้มันอ่านง่ายขึ้น


Old Watcher's:
==============
Cooldown: 30/20/10/5 seconds
Movement Speed: 522
HP: 1
Bounty: 10-13
Vision: 1400/1400
Invisible

Urna Swarm:
============
Summons scarabs from corpses. The Scarab can burrow and become invisible.
While it is unburrowed, it is visible to the enemy and has an Infestation
ability. Has collision when unburrowed.
Magic Immune.
สร้าง scarabs จากศพ ซึ่งสามารถมุดดินได้ (และทำให้ล่องหนในเวลาเดียวกัน)
เมื่อมันไม่ได้ burrow มันจะถูกศัตรูมองเห็นได้ และมีสกิล Infestation
เมื่อไม่ burrow จะมี collision (เดินผ่านตัวมันไปเลยไม่ได้เหมือน shade ก่อนๆ)
Magic Immune


Cooldown: 14/11/8/5
Movement Speed: 450
HP: 200
Armor: 6
Bounty: 26-38
Burrowed Vision: 400/400
ระยะการมองเห็นระหว่าง Burrow: 400/400
Normal Vision: 1400/1400
ระยะการมองเห็นปรกติ: 1400/1400

Infestation: Can suicide to Silence enemy units 275 aoe around it for 3 seconds and deal 20 damage per second (non-stacking).
Infestation: สามารถฆ่าตัวตาย เพื่อทำให้ศัตรูในระยะ 275 AoE โดน silence และรับ 20 damage ต่อวินาที เป็นเวลาสามวินาที (ไม่ stack กันเอง)

credits: http://www.thaicybergames.com

Download
DotA Allstars 6.61
DotA Allstars 6.61bNo Response to "DotA Allstars v6.61, DotA Allstars v6.61b download"

Leave a Reply

 
powered by Blogger | For Blogservices